Novinky modelového roku 2017 myček endoskopů Detrowash

  • zámek krytu myčky – díky novému systému nelze myčku otevřít během mycího programu – dle normy EN 15883
  • UV system (volitelné příslušenství) – zvyšuje účinnost desinfekce
  • tiskárna a SD karta (volitelné příslušenství) – data o provozu a jednotlivém mytí endoskopů jsou tisknuta nebo uchována ve formě txt souboru na SD kartě a na denní bázi zálohována
  • neutralizace použitých reagencí (volitelný systém) – tam kde je vyžadováno, lze vypouštěný desinfekční roztok před zředěním i neutralizovat
  • Heppa filter – dodává sterilní vzduch, kterým jsou sušeny kanály endoskopu po desinfekci  – dle normy EN 15883
  • testovací a simulační mode umožňuje včasnou diagnostiku poruch a kontrolu funkčnosti zařízení
  • systém sušení kanálu -po proplachu kanálu alkoholem je sušen dezinfikovaným vzduchem