Novinky modelového roku 2022 myček endoskopů Detrowash

VLASTNOSTI PRODUKTU

Systém dvojitého rozsahu:
Dezinfikuje jeden nebo dva endoskopy současně, upravuje množství kapaliny podle počtu
endoskopů a šetří tak čas i roztok.
Systém samo-dezinfekce:
Po úkonu vyčistí dřez a nádrže a připraví je na další použití. Jako volitelné příslušenství lze přidat
dotykový nebo grafický LCD displej.
Díky 7″ dotykové obrazovce nebo velké grafické LCD obrazovce může uživatel snadno provádět
úkony a podrobně sledovat detaily úkonů.
Systém dávkování:
Poskytuje přesné dávkování pomocí dávkovacího systému napojeného na enzymatický čistič a
úložiště alkoholu. Navíc lze přesné nastavení dávkování provést pomocí dávkovacího systému pro
zařízení s funkcí koncentrátu.
Systém nepřetržitého automatického testování těsnosti (volitelné):
Během dezinfekce nepřetržitě provádí test těsnosti. V případě zjištění úniku u endoskopů, zastaví
dezinfekci a varuje uživatele před únikem kapaliny v komoře. Zaznamenává data pro zajištění
sledovatelnosti.
Pokročilý systém hlášení:
Zobrazuje množství dezinfekce, celkovou dobu provozu, dobu používání U/V a čas pro výměnu filtru
zařízení a varuje uživatele na změnu jak zvukově tak vizuálně. Předává uživateli informace o
dezinfekci (nastavení programu, časy realizace dezinfekce, čárové kódy a informace o uživateli)
pomocí laserové tiskárny nebo umožňuje přenos těchto informací na digitální média přes USB port.
Systém hesla:
Zabraňuje neoprávněným uživatelům v přístupu k zařízení a nastavení programu.
Automatický systém víka:
Systém automatického otevírání a zavírání víka, který je ovládán nožním pedálem, aby se zabránilo
uživateli v přístupu do komory během dezinfekce a pro omezení kontaktu uživatele při vkládání nebo
vyjímání endoskopu.(EN 15883)
Systém vodního filtru:
Na přívodu vody do zařízení se nachází trojitý filtrační systém. Díky tomuto systému je zvýšena
kvalita dezinfekce pomocí filtrace vody z vodovodu až do úrovně 0,2 mikronu.
Systém dezinfekčního filtru:
Dezinfekční prostředek je v zařízení 2x přefiltrován. Filtry jsou navrženy tak, aby je uživatel mohl
snadno vyčistit.
U/V systém:
Zvyšuje kvalitu vody pro oplachování pomocí snadno vyměnitelného a účinného nerezového U/V
systému umístěného na přívodu vody z vodovodního přívodu. Sleduje životnost U/V a informuje
uživatele. Varuje uživatele v případě možné poruchy v U/V systému nebo v případě, že se U/V
systém porouchá dříve, než je specifikovaná životnost. Tuto situaci zaznamená na výstupu z tiskárny.
Systém čárových kódů (volitelné):
Uživatele a endoskopy lze sledovat ve formě čárových kódů. Systém zaznamená tyto informace a
předloží je uživateli formou tisku.
Systém průtokového snímače (volitelné):
Řídí průtoky kapalin skrze průtokové snímače umístěné v 9 místech zařízení. Tímto způsobem,
pokud je zablokován byť jen jeden kanál endoskopů, systém to zjistí a zastaví dezinfekci formou
varování. Díky svým průtokovým snímačům navíc poskytuje přesnost dávkování, která přímo
ovlivňuje kvalitu dezinfekce.
Hepa filtr:
Vzduch, který je přiváděn do kanálů endoskopu je následně sterilizován systémem Hepa filtru (EN
15883).
Systém vysokotlakého vysušení:
S kompresorovým systémem je vysokotlaký vzduch uskladněn v 5 l vzduchové nádrži.
Poskytuje úplné vysušení endoskopů úpravou a regulací tlaku. Poskytuje lepší vysušení
vnitřního prostoru endoskopů pomocí nastavitelných možností Alkoholového vzduchu nebo
pouze vzduchu.
AC 220 / 230V 50/60 Hz Max. 200W 1A Podle směrnic 93/42 EHS IIb