DETRO OPA

DETRO OPA roztok se používá k dezinfekci a sterilizaci za studena všech lékařských nástrojů a materiálů ,speciálně pro endoskopii a endoskopické nástroje.
Předčištěné a opláchnuté nástroje musí být do roztoku ponořeny důkladně . 
Dodržujte účinou dobu působení. 
Po použití roztoku na nástroj, opláchněte sterilní vodou nebo distilovanou vodou . 
Detro OPA se používá max. 14 dní.

Balení 5 litrů.
ISO13485 CE2195

Popis

% 0,55 ORTOPHYTALALDEHYDE – vysoce účiná desinfekce nástrojů a endoskopů

DETRO OPA roztok se používá k dezinfekci a sterilizaci za studena všech lékařských nástrojů a materiálů ,speciálně pro endoskopii a endoskopické nástroje.

Složení:  % 0,55 orthophtalaldehyde , antikorozní materiály Mikrobiologický efect: působí proti bakteriím (včetně Tbc), fungicidně, virucidně, sporicidně – účiná desinfekce za 5 minut působení. Způsob použití:

Před použitím roztoku je nutné efektivní předčištění nástrojů od mechanických nečistot.

• Předměty opláchněte sterilní vodou po vyčištění roztokem „DETRO ENZYM“, aby se zabránilo reakci s enzymatickým roztokem.

• Nalijte roztok do myčky nebo jiného zařízení určenému ke sterilizaci nástrojů či endoskopů.

• Produkt je připraven k použití. Není nutné žádné ředění.

• Nekombinujte s jinými produkty, které mají odlišnou účinnou látku.

• Intrumenty a nástroje ponořujte do roztoku důkladně, aby byla desinfekce efektivní.

• Po 5 minutách (což je nutná doba, aby byla desinfekce účinná) vyjměte nástroje a opláchněte sterilní vodou.

• V případě intenzivního znečištění , doporučujeme celý postup zopakovat vícekrát.

• V případě polití osob a tkání tímto roztokem, musí být zasažené místo okamžitě opláchováno velkým množstvím vody.

Bespečnostní instrukce:

Nenechávejte přístroje v rostoku déle než určený čas výrobcem.

• Nepoužívejte roztok po datumu expirace

• Udržujte z dosahu potravin a nápojů.

• Roztok nesmí přijít do kontaktu s pokožkou a očima.

• Při práci používejte ochrané pomůcky- masku, rukavice a brýle

Skladování:
• Skladujte v dobře větraném a chladné místě, teplotu udržujte mezi 15 – 25°C.
• Udržujte z dosahu přímého světla.

První pomoc:

V případě zasažení očí umýt velkým množstvím vody asi 5 minut.

V případě zasažení kůže, okamžitě omyjte pokožku velkým množstvím vody.

V případě požití, vypijte velké množství vody a vyhledejte bezodkladně lékaře.

DETRO OPA musí být uchováván v čistém a uzavíratelném obalu.