ULTRAZVUKOVÝ ČISTIČ

V procesu ultrazvukového čištění zaujímá tento přístroj velmi důležité místo. Předmět, který má být vyčištěn se ponoří do roztoku a ultrazvukovými vlnami emitovanými do roztoku se docílí velmi dobrého výsledku čištění. Vysokofrekvenční zvukové vlny použité v přístroji produkují asi 30.000 krát zvýšení a snížení tlaku zatím dochází k intenzivnímu čištění,

Zvukové vlny produkují miliony bublin vzduchu a ty reagují na změnu tlaku tím že explodují  dovnitř a uvolní obrovské množství energie a tepla .V okamžiku výbuchu , se teplota  zvýší na 5000 ° C a tlak se zvýší na stovky ATM a tvoří rázové vlny které zajišťují velmi efektivní čištění. Probíhá jakýsi kartáčovací účinek těmito šokovými vlnami a ve srovnání s manuální očistou je tento způsob asi 16 x účinnější.

Popis

Možnosti použití:

V nemocničních sálech a dentálních laboratořích – čištění nástrojů a třeba zubních , čištění laboratorního vybavení, čištění malých nástrojů.protéz

Vlastnosti:

Tělo přístroje z nerezové oceli

Převaděč UZ energie

UZ časovač a termostaticky kontrolovaná rezistence

Automatické vypínání